Преглед на файлове

refresh_styles: add script for pulling in updated styles from production

master
Adrian Malacoda преди 6 месеца
родител
ревизия
46f253f757
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 0 реда
  1. +10
    -0
      scripts/refresh_styles.sh

+ 10
- 0
scripts/refresh_styles.sh Целия файл

@@ -0,0 +1,10 @@
#!/bin/sh

HOST=forums.glitchcity.info
CSS_PATH=Themes/GCL3/css
DIR=application/forums

cd "$DIR/$CSS_PATH"
wget "https://$HOST/$CSS_PATH/index.css" -O index.css
wget "https://$HOST/$CSS_PATH/ie7.css" -O ie7.css
wget "https://$HOST/$CSS_PATH/admin.css" -O admin.css

Зареждане…
Отказ
Запис