Преглед на файлове

add command to dump test database

dev
Adrian Malacoda преди 1 година
родител
ревизия
54ffb306f7
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      README.md

+ 3
- 0
README.md Целия файл

@@ -15,3 +15,6 @@ The test database is a small collection of wiki pages, boards, and posts. There

### Follow PHP logs
`docker exec glitchcityinfo_web_1 tail -f /var/log/php5-fpm.log`

### Dump test database
`docker-compose exec db mysqldump glitchcity -ptoor`

Loading…
Отказ
Запис